OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Wydział Spraw Organizacyjnych i Oświaty

Wydział Spraw Organizacyjnych i Oświaty

E-mail: sekretarz@smigiel.pl
Ulica: pl. Wojska Polskiego 6
Kod: 64-030
Miasto: Śmigiel
Telefon: 65-518-00-03

 

Do zakresu działania Wydziału Spraw Organizacyjnych i Oświaty należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;
3) zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa i obsługa prawna urzędu;
4) racjonalne gospodarowanie etatami oraz prowadzenie spraw osobowych;
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów;
7) przeprowadzanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
8) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd;
9) zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
10) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
11) wdrażanie informatyki do pracy urzędu;
12) prowadzenie archiwum;
13) kompleksowe ubezpieczanie mienia urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
14) w zakresie oświaty: 
a) zapewnienie warunków działania placówkom oświatowym, dla których gmina jest organem prowadzącym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
b) nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów szkolnych; 
c) koordynacja działań w zakresie wyposażenia placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i realizacji zadań statutowych; 
d) podejmowanie działań w zakresie organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci szkolnych;
e) załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;
f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych;


Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-14
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas