OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania - odpowiedzi 1 - "Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu".

Pytania - odpowiedzi 1 - "Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.14.2018.MSz
Śmigiel, 10.08.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania w dniu 07 sierpnia 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Proszę określić czy do wyceny należy doliczyć montaż 2 bram zgodnie z dokumentacją techniczną, które nie zostały zawarte w kosztorysie ślepym.

ODPOWIEDŹ 1
Bramy są wliczone w całość ogrodzenia.

PYTANIE 2
Zgodnie z opisem technicznym punkt 5.4 ogrodzenie należy wykonać na słupkach stalowych z wypełnieniem pól ogrodzenia siatką o wysokości 1,10 m, natomiast wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w rozdziale XI. Ogrodzenia mowa jest o montażu ogrodzenia z siatki o wysokości 2,10 m. Proszę zatem doprecyzować czy wycenić montaż ogrodzenia w ramach o wys. 1,10 m czy montaż ogrodzenia z siatki o wys. 2,10 m.

ODPOWIEDŹ 2
Wysokość 1,10 m w ramie.

PYTANIE 3
W kosztorysie ślepym poz. 19 w wykazie materiału nie wykazano siatki ogrodzeniowej. Proszę określić czy do wyceny należy doliczyć w/w materiał.

ODPOWIEDŹ 3
Należy doliczyć materiał.

PYTANIE 4
Proszę określić miejsce montażu wspornika balustrady, który został przedstawiony na rysunku nr 5 pt. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE.

ODPOWIEDŹ 4
Rysunki (zdjęcia) w załączeniu.

PYTANIE 5
Na rysunku nr 6 pt. WIDOK ELEWACYJNY widoczne jest dodatkowe ogrodzenie na tylnej elewacji. Proszę określić czy należy je doliczyć do wyceny, jeśli tak proszę o podanie informacji szczegółowych, rodzaj materiału, istotne wymiary, sposób montażu.

ODPOWIEDŹ 5
To jest balustrada, jest ona elementem całości trybun. Cena wliczona w komplet trybun.

PYTANIE 6
Proszę o przedstawienie rysunków szczegółowych mocowania siedziska z wspornikiem siedziska oraz mocowanie wspornika siedziska z ścianą fundamentową.

ODPOWIEDŹ 6
Rysunki (zdjęcia) w załączeniu.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający dokonał w dniu 07.08.2018 r. zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16.08.2018 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniona SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty Budowlane. Dokumenty te mają dopisek „zm”.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak

Zdjęcia dołączone:

         

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas