OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Ogłoszenie nr 500143917-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

Śmigiel:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567484-N-2018
Data: 2018-06-04

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail akonieczka@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w sekretariacie (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2018 r. do godziny 10:00. 2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”. Nie otwierać przed dniem: 26.06.2018 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

W ogłoszeniu powinno być: 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w sekretariacie (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2018 r. do godziny 10:00. 2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”. Nie otwierać przed dniem: 03.07.2018 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)

W ogłoszeniu jest: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 25,00 Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę - 15,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-26, godzina: 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-03, godzina: 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 1 - pkt 5

W ogłoszeniu jest: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 25,00 Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę - 15,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 2 - pkt 5

W ogłoszeniu jest: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 25,00 Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę - 15,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria - znaczenie: Cena – 60,00 Okres gwarancji – 40,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas