OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.10.2018.MSz
Śmigiel, 22.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567484-N-2018
http://www.bip.smigiel.pl/dokument/6159
z dnia 04.06.2018 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”

Zamawiający Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”, w ten sposób, że:

1.Zmianie ulega szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ – PAKIET I – Projekt aranżacji wnętrz – poprzez dodanie dodatkowego elementu tj. wykonanie schodów prowadzących z parteru na pierwsze piętro Centrum Kultury;
2.Zmianie ulega ust. 22 pkt. 2 SIWZ - Kryteria oceny ofert:
„Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1)Kryterium ceny – waga kryterium 60%
2)Okres gwarancji – waga kryterium 40%.”
Zamawiający nie będzie oceniał ofert pod względem wskaźnika zatrudnienia na umowę o pracę. W związku ze zmianą Kryterium oceny ofert zmianie ulega również Część II SIWZ – Projekt umowy.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.07.2018 r. godz. 10:00.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas