OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Zamówienia do 30000 EURO » Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.7011.5.2018.MSz

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie Przetargu publicznego

Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5180 003, fax 65 5189 823

Działając na podstawie § 8 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 142/16 Burmistrza Śmigla z dnia 08 lutego 2016 r. zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu” wybrano ofertę złożoną przez:

PRACOWNIA PROJEKTOWA i REALIZACJA INWESTYCJI
MONARCH Monika Szumielska,
ul. Karpińskiego 16, 64 – 100 Leszno

Cena wybranej oferty:
ETAP I – 16.900,00 zł
ETAP II – 16.900,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta złożona przez Pracownię Projektową i Realizację Inwestycji MONARCH Monika Szumielska z siedzibą w Lesznie to najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną wśród złożonych ofert. Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty Zamawiający uznał, iż nie podlega ona odrzuceniu. Jest to oferta korzystna, nie przekraczająca kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:
Oferta nr 1 – ETAP I – 92 pkt
ETAP II – 92 pkt.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o., ul. harcmistrza Łukomskiego 19, 64 – 030 Śmigiel
cena oferty – ETAP I – 18.450,00 zł
ETAP II – 18.450,00 zł

Oferta nr 2 – ETAP I – 69 pkt
ETAP II – 46 pkt.
MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp.
cena oferty – ETAP I – 24.600,00 zł
ETAP II – 36.900,00 zł

Oferta nr 3 - ETAP I – 100 pkt
ETAP II – 100 pkt
Pracownia Projektowa i Realizacja Inwestycji MONARCH Monika Szumielska, ul. Karpińskiego 16, 64 – 100 Leszno
cena oferty – ETAP I – 16.900,00 zł
ETAP II – 16.900,00 zł

Śmigiel, dnia 13.06.2018 r.

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin JurgaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zamówienia do 30000 EURO
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas