OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania-odpowiedzi - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Pytania-odpowiedzi - "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.10.2018.MSz
Śmigiel, 11.06.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania w dniu 07 czerwca 2018 r. wpłynęły pytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Proszę o informację czy demontaż sprzętu elektrycznego zgodnie z punktem 6.3 opisu technicznego także podlega zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie ilości przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ 1
Punkty dotyczące elektryki, osprzętu, wymiany skrzynek, rewizji itp. są elementami informacyjnymi, w razie zaistnienia sytuacji kolizji czy weryfikacji istniejących już rozwiązań w ramach projektu wykończenia wnętrz. Projekt elektryczny był odrębnym zadaniem projektowym wykonanym przez inną jednostkę projektową.

PYTANIE 2
Proszę o informację jakie prace są przewidziane w punkcie 6.4 opisu technicznego: wykonanie obudowy instalacji. Proszę o podanie miejsca zabudowy, sposobu zabudowy, ilości otworów rewizyjnych oraz ilości przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 2
Nie dotyczy

PYTANIE 3
Proszę o informację czy zamurowania na hollu oraz zapleczu kuchennym także podlegają zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 3
Należy wykonać zamurowania lub zamknięcia otworów płytą GK, na zapleczu kuchennym oraz holu, zgodnie z rysunkiem. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 4
Proszę o informację ile skrzydeł i jakiej wielkości należy wymienić zgodnie z punktem 6.5 opisu technicznego – Stalowe obudowy – elementów technicznych.

ODPOWIEDŹ 4
Punkty dotyczące elektryki, osprzętu, wymiany skrzynek, rewizji itp. są elementami informacyjnymi, w razie zaistnienia sytuacji kolizji czy weryfikacji istniejących już rozwiązań w ramach projektu wykończenia wnętrz.

PYTANIE 5
Proszę o informację ile skrzynek hydrantowych należy wymienić na podtynkowe zgodnie z punktem 6.5 opisu technicznego – Stalowe obudowy – elementów technicznych.

ODPOWIEDŹ 5
Należy przewidzieć montaż 4 skrzynek hydrantowych.

PYTANIE 6
Proszę o informację jaki rodzaj farb należy użyć do malowania wnętrz czy lateksową zgodnie z przedmiarem czy silikatową zgodnie z opisem technicznym.

ODPOWIEDŹ 6
Należy przyjąć zastosowanie farby lateksowej.

PYTANIE 7
Proszę o informację czy istniejące wykończenie ścian i wyposażenia w biały montaż toalet w hollu pozostaje bez zmian (opis techniczny punkt 6.5 – toalety w hollu).

ODPOWIEDŹ 7
Istniejące wykończenie ścian i wyposażenie w biały montaż pozostaje bez zmian. Wszystkie ściany powyżej płytek, pomalować farbą lateksową w kolorze złamanej bieli.

PYTANIE 8
Proszę o informację jaki rodzaj listwy dekoracyjnej ma być zamontowany powyżej lamperii.

ODPOWIEDŹ 8
Ozdobna listwa ścienna z równoległymi tłoczeniami, wykonana z poliuretaniu o wysokiej gęstości, przeznaczona do dekoracji ścian w miejscu łączenia różnych materiałów wykończeniowych np. tapet i paneli czy kasetonów ściennych. Idealna do tworzenia ram, ramek i ekranów.
Zastosować listwy o przybliżonych wymiarach 7,4-9,6 x2,1cm

PYTANIE 9
Proszę o informację jaki rodzaj gzyms podsufitowego należy zamontować na sali.

ODPOWIEDŹ 9
Gzyms podsufitowy wykonać z analogicznego materiału jak w podano w odpowiedzi na pytanie nr 8, o wysokości 11 – 23 x11cm

PYTANIE 10
Proszę o informację jaki rodzaj listwy profilowej należy wycenić przy podziale płaszczyzn ściennych.

ODPOWIEDŹ 10
Ozdobna listwa ścienna z równoległymi tłoczeniami, wykonana z poliuretaniu o wysokiej gęstości, przeznaczona do dekoracji ścian w miejscu łączenia różnych materiałów wykończeniowych np. tapet i paneli czy kasetonów ściennych. Idealna do tworzenia ram, ramek i ekranów.
Zastosować listwy o przybliżonych wymiarach 7,4-9,6 x2,1cm

PYTANIE 11
Proszę o informację czy istniejące obudowy grzejników należy zdemontować. Jeżeli tak proszę o podanie ilości przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ 11
Obudowy grzejników zostały zdemontowane podczas termomodernizacji Centrum kultury.

PYTANIE 12
Proszę o załączenie schematu instalacji elektrycznej. Brak danych o długości odcinków taśmy LED (informacja potrzebna do doboru zasilacza), sposobu zapalania. Proszę o uzupełnienie danych.

ODPOWIEDŹ 12
Sala widowiskowa
Z istniejącej instalacji elektrycznej doprowadzić zasilanie do listwy LED. Jeden wyłącznik zamontować na ścianie, przy wejściu głównym na salę widowiskową na standardowej wysokości. Projektowane listwa LED ma długość 55 m.
Sala mała
Z istniejącej instalacji elektrycznej doprowadzić zasilanie do listwy LED. Jeden wyłącznik zamontować na ścianie, przy wejściu głównym na salę małą na standardowej wysokości. Projektowane listwa LED ma długość 40 m.

PYTANIE 13
Proszę o potwierdzenie, iż podłogę na scenie należy wykonać w kolorze brązowo – czarnym.
ODPOWIEDŹ 13
Kolor podłogi na scenie ciemny, np. brązowo – czarny.

PYTANIE 14
Proszę o informację o sposobie wykończenia podłogi w sali małej. W opis techniczny widnieje zapis o podłodze z paneli drewnianych, a na rysunku nr 2 widnieje zapis o posadzce z płytek granitogresowych. Którą wersję należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ 14
Podłogę w sali małej należy wykonać zgodnie z punktem 6.9 opisu technicznego tj. wykonać ją z paneli (desek) drewnianych układanych na pióro i wpust.

PYTANIE 15
Proszę o potwierdzenie, że wierzchnią warstwę podłogi drewnianej na dużej sali należy malować w dwóch kontrastowych kolorach zachowując układ szachownicy.

ODPOWIEDŹ 15
Zgodnie z punktem 6.9 opisu technicznego wierzchnią warstwę podłóg drewnianych sali widowiskowej oraz małej sali należy poddać malowaniu w dwóch kontrastowych kolorach zachowując układ szachownicy. Następnie całość należy zabezpieczyć lakierem o podwyższonych parametrach ścieralności.

PYTANIE 16
Proszę o informację czy należy przebudować schody prowadzące do kuchni zgodnie z punktem 6.12 opisu technicznego. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 16
Tak należy przebudować podest schodów do kuchni dodając z jednej strony bieg schodów (tak aby były symetryczne). Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 17
Proszę o informację czy wymiana stopnic I podstopnic schodów prowadzących na pierwsze piętro jest objęta tym zamówieniem? Przypominam zapisy SIWZ – termin realizacji zamówienia jest do 30 listopada 2018 r., a w opisie technicznym widnieje zapis, iż realizacja schodów ma odbyć się w 2019 r.

ODPOWIEDŹ 17
Wymiana stopnic i podstopnic schodów prowadzących na pierwsze piętro nie jest objęta tym zamówieniem. Zamawiający pierwotnie chciał aby przedmiotowy zakres prac był wykonany na tym etapie, jednakże ostatecznie uznano, iż schody prowadzące na pierwsze piętro zostaną odnowione w drugim etapie prac, który planowany jest na 2019 r.
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać konieczne prace tynkarskie oraz malowanie klatki schodowej.

PYTANIE 18
Proszę o wyjaśnienie punktu 6.14 opisu technicznego dotyczącego pól dylatacyjnych. Proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać ją w polach 3,0 x 3,0 oraz proszę o podanie pozycji przedmiarowych do tych prac.

ODPOWIEDŹ 18
Dylatacje posadzki należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami wykonywania robót budowlanych. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 19
Proszę o informację czy wyposażenie kuchni podlega zamówieniu. Zapis w punkcie 6.14 opisu technicznego informuje, że projekt nie obejmuje wyposażenia kuchni, natomiast rysunek nr 3 obejmuje swym zakresem technologię kuchni.

ODPOWIEDŹ 19
Zgodnie z punktem 6.14 opisu technicznego projekt nie obejmuje wyposażenia kuchni. Rysunek nr 3 jest poglądowy i ma pozwolić wykonawcy lepiej poznać specyfikę pomieszczenia.

PYTANIE 20
Proszę o informację czy wyposażenie toalet należy wyposażyć także w suszarkę do rąk i szczotkę do wc zgodnie z opisem technicznym. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ 20
Wyposażenie toalet zgodnie z opisem technicznym. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 21
Proszę o informację odnośnie pozycji 93 przedmiaru robót. Gdzie należy zamontować przegrody, gdyż w opisie technicznym zapisano, że toalety pozostają bez zmian.

ODPOWIEDŹ 21
W razie uszkodzenia podczas remontu, należy wymienić przegrody w toaletach.

PYTANIE 22
Proszę o informację czy schody, które mają być zastąpione pochylnią dla niepełnosprawnych są już rozebrane, czy prace te należy uwzględnić podczas wyceny robót. Jeżeli należy je uwzględnić proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 22
Dwa stopnie pomiędzy wiatrołapem a małą salą należy zdemontować. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 23
Proszę o informację czy kotary okienne mają być sterowane elektrycznie. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych uwzględniających doprowadzenie zasilania do kotar oraz montaż wyłączników.

ODPOWIEDŹ 23
Z istniejącej instalacji elektrycznej doprowadzić zasilanie rolet. Jeden wyłącznik zamontować na ścianie, poniżej okien na standardowej wysokości.

PYTANIE 24
Czy listwa do zabudowy karnisza także podlega zamówieniu? Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 24
Do ukrycia karnisza można wykorzystać gzyms podsufitowy. Natomiast należy przewidzieć listwę kryjącą karnisz kotary nad drzwiami. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 25
Czy zakres zamówienia dotyczy wymiany oświetlenia? Jeżeli tak proszę o załączenie projektu oraz przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 25
Oświetlenie wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 26
Czy zakres zamówienia dotyczy wymiany instalacji gniazd? Jeżeli tak proszę o podanie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 26
Nie dotyczy

PYTANIE 27
Proszę o informację czy oświetlenie we wszystkich łazienkach należy wyposażyć w czujniki ruchu. Jeżeli tak proszę o podanie rodzaju zamontowanych lamp oraz przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 27
Tak, lampy należy wyposażyć w czujniki ruchu. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 28
Proszę o informację czy nastąpi zmiana lokalizacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz czy te oprawy należy wymienić. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 28
Projekt nie ingeruje w oprawy w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego.

PYTANIE 29
Proszę o informację czy zakres zamówienia dotyczy projektu wentylacji. Jeżeli tak proszę o zamieszczenie projektu oraz przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 29
Zakres zamówienia nie obejmuje projektu wentylacji.

PYTANIE 30
Proszę o informację czy istniejące schody do kuchni należy wyłożyć kamieniem (stopnice i podstopnice). Jeżeli tak proszę o informację czy konstrukcja schodów wytrzyma ciężar kamienia.

ODPOWIEDŹ 30
Stopnice i podstopnice należy wykonać z płyty granitowej w kolorze czarnym. Grubość stopnicy 4 cm. Stan techniczny należy ocenić po demontażu istniejącej okładziny. W przypadku stwierdzenia ubytków w konstrukcji schodów należy przewidzieć uzupełnieni i wzmocnienie konstrukcji. Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac.

PYTANIE 31
Proszę o informację czy narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z opisem technicznym. Jeżeli tak proszę o podanie parametrów narożników oraz podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 31
Narożniki ścian należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną montując listwę narożnikowa aluminiową z siatką podtynkową. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym w związku z powyższym Zamawiający nie doda pozycji w zamieszczonym dokumencie.

PYTANIE 32
Proszę o informację czy styki ścian i podłóg należy wykonać jako zaokrąglone zgodnie z opisem technicznym. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 32
Nie ma obowiązku wykonywania styku ścian i podłogi, jako zaokrąglone.

PYTANIE 33
Proszę o informację czy w traktach komunikacyjnych należy stosować odboje zgodnie z opisem technicznym. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 33
Nie ma konieczności stosowania odbojników.

PYTANIE 34
Proszę o informację czy punkt 11.3 opisu technicznego odnosi się do planowanej inwestycji. Jeżeli tak proszę o informację z kim należy ustalić funkcjonowanie placówki.

ODPOWIEDŹ 34
Punkt 11.3 nie odnosi się do tego zamierzenia inwestycyjnego. W punkcie 11.3 opisu technicznego błędnie została wskazana nazwa miejsca gdzie prowadzona będzie inwestycji. Placówka na terenie której prowadzone będą prace remontowe to Centrum Kultury w Śmiglu. Centrum Kultury w Śmiglu jest wyłączone z eksploatacji do momentu zakończenia prac remontowych.

PYTANIE 35
Proszę o informację czy Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia remontu zgodnie z punktem 11.2 opisu technicznego.

ODPOWIEDŹ 35
Punkt 11.2 nie odnosi się do tego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca nie ma obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia oraz zakończenia remontu.

PYTANIE 36
Proszę o informację czy lustra na sali widowiskowej i sali małej także podlegają zamówieniu. Jeżeli tak proszę o informację odnośnie wielkości luster, rodzaju ramy i podaniu pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 36
Lustra nie podlegają zamówieniu.

PYTANIE 37
Proszę o informację czy kotary między salą widowiskową, a małą salą należy zamontować tylko od strony Sali widowiskowej czy z dwóch stron. Jeżeli z dwóch stron proszę o zmianę ilości przedmiarowej.

ODPOWIEDŹ 37
Kotary montowane jednostronnie.

PYTANIE 38
Proszę o potwierdzenie, iż sufit na małej sali ma być pomalowany w odcieniu kobaltowym, a na scenie w kolorze czarnym.

ODPOWIEDŹ 38
Sufit w kolorze białym w małej sali, scena w kolorze czarnym matowym.

PYTANIE 39
Proszę o informację na jaki kolor ma być pomalowany sufit na zapleczu kuchennym, w hollu i toaletach.

ODPOWIEDŹ 39
Sufity pozostałych pomieszczeń – toalet, zaplecza kuchenne i hallu w kolorze białym.

PYTANIE 40
Proszę o informację czy podkonstrukcja do montażu reflektorów podlega zamówieniu. Jeżeli tak proszę o podanie rodzaju konstrukcji oraz pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 40
Wg odrębnego zamówienia.

PYTANIE 41
Proszę o informację ile fototapet należy zamontować na sali widowiskowej i sali małej. W przedmiarach robót podano 5 szt. o wielkości 2,0 x 3,0 i 1 szt. o wymiarach 4,0 x 2,0. Na rysunku 4 pokazano 5 szt. Fototapet, a na rysunku 5 – 4 szt. fototapet. Proszę o informację które ilości przyjąć do wyceny oraz o podanie wymiarów fototapet w poszczególnych salach.

ODPOWIEDŹ 41
Fototapety nie są objęte zamówieniem.

PYTANIE 42
Proszę o informację o sposobie wykończenia podestu prowadzącego do kuchni. Proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 42
Posadzkę na podeście (3,5 m2) wykonać z płytek granitogresowych 60x60 cm, w kolorystyce grafitowo – białej układane w szachownicę. Płytki układać na klej elastyczny zgodnie ze sztuką. Płytki spoinować zaprawa elastyczną dopasowaną do koloru płytek. Zaproponowane płytki to: płytka gresowa Nowa Gala Vario 14 (czarny) oraz Vario O1 (biały) poler inne. Płytki układać na minimalną fugę.

PYTANIE 43
Proszę o informację czy wymiana grzejników jest objęta zakresem zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie parametrów i pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 43
W ramach zadania wymianie nie podlegają grzejniki.

PYTANIE 44
Proszę o wyjaśnienie pozycji 79, 92 i 130 przedmiaru robót. Czy brak danej pozycji oznacza, iż te roboty nie są w zakresie zamówienia?

ODPOWIEDŹ 44
Elementy wskazane pod pozycjami 79, 92 i 130 przedmiaru robót nie wchodzą w zakres realizowanego zamówienia.

PYTANIE 45
Proszę o informację czy wyposażenie techniczne sceny jest objęte zakresem zamówienia. Jeżeli tak proszę o podanie pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDŹ 45
Wyposażenie techniczne sceny wg odrębnego zamówienia.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas