OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".


ZP.271.7.2018.KA
Śmigiel, 13.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania
pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną” zostaje unieważnione.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty złożone przez następujących Wykonawców:
1) Oferta nr 1 – KONSORCJUM BUDOWLANE: Lider – Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyna 28a, 64-125 Poniec, Uczestnik – PB Kontrakt Sp. z o.o. Sp. k., Wilkowice, ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa – cena oferty wynosi 7 292 618,71 zł brutto,
2) Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlane Constructo Sp. z o.o., Rogówko 6A, 87-162 Lubicz – cena oferty wynosi 6 886 482,22 zł brutto,
3) Oferta nr 3 – HOME-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Lipowa 18/5, 64-100 Leszno – cena oferty wynosi 6 592 891,45 zł brutto.

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w wysokości 6 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty przetargowej.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.


Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas