OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Ogłoszenie nr 500069037-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.

Śmigiel:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 532414-N-2018
Data: 16.03.2018 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail akonieczka@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2018 r. do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną". Nie otwierać przed dniem: 04.04.2018 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (pokój nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 r. do godziny 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną". Nie otwierać przed dniem: 10.04.2018 r., godz. 10:15. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-04, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-10, godzina: 10:00

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas