OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania - odpowiedzi - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Pytania - odpowiedzi - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.7.2018.KA
Śmigiel, 19.03.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 19 marca 2018 r. wpłynęły pytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 16.03.2019 r. postępowania przetargowego oraz faktem, że jest to postępowanie powtórzone, niniejszym zwracamy się z uprzejmym zapytaniem o :

PYTANIE 1
Wyjaśnienie, czy wszystkie zapytania oraz odpowiedzi zadane w „przetargu nr 1” są również aktualne dla „przetargu nr 2”?

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zapytania oraz odpowiedzi zadane w „przetargu nr 1” są aktualne dla „przetargu nr 2”.

PYTANIE 2
Podanie jaką kwotę ma zamiar Zamawiający przeznaczyć na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Czy jest to 6 mln o których mowa w SIWZ: „Zamawiający w budżecie na 2018 rok na realizację przedmiotowego zadania ma zaplanowaną kwotę 2.000.000,00 zł. Natomiast na 2019 rok przewidziano kwotę 4.000.000,00 zł.”

ODPOWIEDŹ 2
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamóweinia (SIWZ).

PYTANIE 3
Informację, czy do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w niżej wyznaczonym terminie ? - cytat : „Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.”.

ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający potwierdza, iż do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweinia (SIWZ), tj. 30.06.2019 r.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas