OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania - odpowiedzi 3 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Pytania - odpowiedzi 3 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.2.2018.KA
Śmigiel, 12.02.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 08 lutego 2018 r. wpłynęły pytania.
W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Dotyczy wykładzin.
W przedmiarze robót - branża budowlana poz. 119, posadzki mają zostać wykonane z wykładziny rulonowej TAPiflex exellence 65 z wywinięciem cokołów na ścianę (Projekt Wykonawczy rys. Sw-03).
Wg opisu projektu wykonawczego-architektonicznego podanych jest sześć typów wykładzin. Sarlon Farbo, sarlon trafic 19 dB…
Jakie należy przyjąć do wyceny?

W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego wszystkich typów wykładzin prosimy skorygować przedmiar robót

Brak informacji w przedmiarze robót dot. wykładzin dywanowych. Prosimy o uzupełnienie informacji w jakich pomieszczeniach mają zostać wykonane. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 1
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura wnętrz.

PYTANIE 2
Dot. posadzek z kamienia sztucznego.
Wg przedmiaru robót poz. 120 posadzki mają zostać wykonane z płytek 40x40.
Wg dokumentacji projektu wykonawczego-architektonicznego, posadzki mają zostać wykonane z płytek 30.60 oraz 20x20.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót, gdyż na obecną chwilę Wykonawca nie wie, jakie płytkie mają być zastosowane w trakcie realizacji robót.

ODPOWIEDŹ 2
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym wykończenia wnętrz. Rzut parteru posadzka nr 0, oraz przykładowe rysunki kładów ścian łazienki.

PYTANIE 3
Dot. przedmiaru robót poz. 119.
Wg przedmiaru robót posadzki z wykładzin rulonowych Tapiflex exellent 65 mają być położone na powierzchni 11650,96 m2.
Wg projektu wykonawczego-architektonicznego, w w/w pozycji zawarty jest inny zakres robót – ułożenie posadzek z płytek 20x20.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru o dodanie pozycji robót zgodnie z projektem wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 3
W poz. 119 „Posadzki z wykładziny rulonowej Tapiflex exellence 65 z wywinięciem cokołów na ścianę” jest podany obmiar 1165,096 m2.

PYTANIE 4
Zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą nad schodami zewnętrznymi oraz wejściami zaprojektowano zadaszenia szklane o wymiarach 140x90 ze szkła laminowanego.
Brak pozycję w przedmiarze robót dot. Zadaszenia ze szkła laminowanego.
Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ 4
Nie przewiduje się daszków szklanych.

PYTANIE 5
Dot. Poz. 1.12 Projektu Wykonawczego do butów przy drzwiach zewnętrznych. Brak w przedmiarze robót dot. wycieraczek do butów.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję.

ODPOWIEDŹ 5
Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 6
Dot. Przedmiaru robót dział 8.11 poz. 127.
Wykonanie ścian działowych z płyt GK NIDA o gr. 12,5. Czy ściana ma być z wypełnieniem – wełną?

ODPOWIEDŹ 6
W poz. 127 “KNR 012-0103-05-00 Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub. 12,5 mm na pojedynczej metal konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstowym – system NIDA Ściana 125A75 /75-02/ - Ścianka pionowa przy auli” – zgodnie z opisem prac występującym w opisie normy – ścianka wypełniona jest wełną mineralną.

PYTANIE 7
Dotyczy Projektu Wykonawczego pkt 1.5 Rolety zewnętrzne – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż rolet wchodzi w zakres w/w zamówienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 7
Nie przewiduje się rolet zewnętrznych.

PYTANIE 8
Dotyczy Projektu Wykonawczego pkt 1.6 Obudowy grzejników – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż obudowy grzejników wchodzi w zakres w/w zamówienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 8
Nie przewiduje się obudowy grzejników.

PYTANIE 9
Dotyczy Projektu Wykonawczego pkt 1.4 Kurtyny powietrzne – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż kurtyn powietrznych wchodzi w zakres w/w zamówienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 9
Nie przewiduje się kurtyn powietrznych.

PYTANIE 10
Dotyczy Projektu Wykonawczego pkt 1.15 Napisy na budynku – brak pozycji w przedmiarze robót.
Czy montaż napisów na budynku wchodzi w zakres w/w zamówienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 10
Nie przewiduje się wykonania napisów na budynku. Rys. kolorystyka elewacji.

PYTANIE 11
Dotyczy Projektu Wykonawczego pkt 1.16 Wykończenie schodów zewnętrznych i pochylni – konstrukcja balustrad – szklana, samonośna.
Wykończenie schodów – płyty granitowe promieniowane w kolorze szarym.
Brak pozycji w przedmiarze robót dot. Wykonania pochylni oraz balustrad. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 11
Wykonanie schodów z palisad systemowych i kostki betonowej lub granitowe. Schody i pochylnia zostały skalkulowane w poz. 134 – 138. Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 12
W załączonej dokumentacji przetargowej brak opisów do Projektu Wykonawczego – Konstrukcyjnego I zagospodarowaniu. W związku z rozbieżnościami, które występuję w branży budowlanej pomiędzy Projektem Wykonawczym a przedmiarem robót, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji.
W/w braki uniemożliwiają rzetelną wycenę Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 12
Opis konstrukcyjny jest zgodny z projektem wykonawczym i został załączony

PYTANIE 13
Dot. Poz. 114 i poz. 115 przedmiar robót branża budowlana. Posadzki cementowe wraz z cokolikami przy użyciu Miksokorekta przyjęta 2,5 cm + dodatek 1 cm = 3,5 cm.
Wg Projektu Wykonawczego posadzka ma wynosić 6 cm.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót zgodnie z Projektem Wykonawczym.

ODPOWIEDŹ 13
W przdmiarze poz 114 i 115 opisano wykonanie posadzek betonowych przy użyciu miksokreta. W poz. 115 w kosztorysie inwestorskim zastosowano krotność x2,5. W przdmiarze krotność nie została pokazana, jednakże Wykonawca powinien wiedzieć, iż grubość posadzki należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

PYTANIE 14
W dokumentacji Wykonawczej w dachu występuję świetliki dachowe 120x240 – zakres robót nie ujęty w przedmiarze robót. Rys. Sw04.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości świetlików dachowych.

ODPOWIEDŹ 14
W poz 66 przedmiaru ujęto okna dachowe w dachach skośnych w ilości 6 szt.
W poz. 67 przedmiaru ujęto okna dachowe w dachach płaskich w ilości 5 szt.

PYTANIE 15
Dot. Opisu Projektu Wykonawczego – architektura pkt 1.2.4 Sufity.
W pomieszczeniach parteru – korytarz, sztnia, zaprojektowano sufit kasetonowy 60x60 lub 60x120 cm.
Brak pozycji w przedmiar robót uwzględnia jedynie sufit monolityczny z płyt G-K.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót I uzupełnienie brakującej pozycji.

ODPOWIEDŹ 15
Należy wykonać sufit z płyt G-K.

PYTANIE 16
W projekcie wykonawczym płyta stropowa żelbetowa ma 20 cm. Wg przedmiaru robót poz. 48 oraz poz. 49 płyta stropowa ma grubość 15+1 cm = 16 cm. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ 16
W przdmiarze poz 48 i 49 opisano wykonanie płyty stropowej gr. 20 cm. W poz. 49
w kosztorysie inwestorskim zastosowano krotność x5. W przdmiarze krotność nie została pokazana, jednakże Wykonawca powinien skalkulować grubość płyty żelbetowej zgodnie
z projektem wykonawczym.


BURMISTRZ ŚMIGLA
-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas