OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania - odpowiedzi 2 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Pytania - odpowiedzi 2 - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.2.2018.KA
Śmigiel, 09.02.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 07 lutego 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 23.02.2018 r.

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2018 r. do godziny 10:00.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
W związku z powyższym pytaniem i odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmian
w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniona SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty Budowlane.
Dokumenty te będą miały dopisek „zm”.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas