OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie - odpowiedzi - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Pytanie - odpowiedzi - "Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną".

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.2.2018.KA
Śmigiel, 07.02.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 01 i 06 lutego 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1
W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu i rzetelnej wyceny zakresu prac, zwracamy się do Zamawiającego o umieszczenie na stronie internetowej przedmiarów w formacie ath.

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający informuje, iż nie udostępni przedmiarów w formacie ath.

PYTANIE 2
W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:
1. Czy do wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia?
2. Czy Zamawiający dokonał badania gruntu? Jeśli tak to prosimy o ich umieszczenie na stronie www.
3. W zamieszczonej na stronie www dokumentacji brak jest opisów technicznych, prosimy o ich uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Wyposażenie obiektu przedszkola nie wchodzi w zakres zamówienia.
2. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty Budowlane zostanie zamieszczona dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
3. Zamawiający informuje, iż dnia 07.02.2018 r. zainteresowany Wykonawca przesłał następującą informację:
„Po ponownym przeanalizowaniu udostępnionej dokumentacji – pragnę poinformować, że dostępna dokumentacja zawiera opisy wystarczające do wyceny zakresy prac”.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas