OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania - odpowiedzi - „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną – INSPEKTOR NADZORU”.

Pytania - odpowiedzi - „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną – INSPEKTOR NADZORU”.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.1.2018.KA
Śmigiel, 05.01.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TERŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną – INSPEKTOR NADZORU”.

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania dniu 04 stycznia 2018 r. wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE
Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w inwestycji w celu zapoznania się z zakresem robót.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi zostanie zamieszczony rysunek rzutu parteru. Ponadto Zamawiający informuje, iż na tym etapie nie udostępni specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.


BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas