OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania-odpowiedzi na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 630.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel”.

Pytania-odpowiedzi na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 630.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel”.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.271.17.2017.KA Śmigiel, 03.11.2017 r.


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Długoterminowy kredyt w wysokości
630.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel”.

W dniu 02.11.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek
z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania oraz uzupełniona dokumentacja zostaną zamieszczone na również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl
w zakładce Przetargi/Usługi.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wys. 630.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Śmigiel w roku 2017, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej.

Odpowiedź 1
Odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz materiały uzupełniające warunkujące prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Landzwojczak-Sadowska
Informację wprowadził: Anna Landzwojczak-Sadowska
Opublikowany dnia: 2017-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas