OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Zamówienia do 30000 EURO » Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2016-2017”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2016-2017”

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZP.7011.12.2017.KA


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego o cenę

Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64 – 030 Śmigiel
tel. 65 5180 003, fax 65 5189 823

Działając na podstawie § 8 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 142/16 Burmistrza Śmigla z dnia 08 lutego 2016 r. zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2016-2017”, wybrano ofertę złożoną przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Biegański
Wydorowo 27A
64-030 Śmigiel

Cena wybranej oferty wynosi:
PAKIET III – 35 154,00 zł

Uzasadnienie
Jest to oferta korzystna dla Zamawiającego. Po zbadaniu oferty oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z zapisami ust. 12 Zapytania ofertowego o cenę) wybrana oferta otrzymała
100,00 pkt (jedynym kryterium oceny ofert była cena), a szacunkowa cena brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PAKIET I, II
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty, postępowanie zostało unieważnione na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 142/16 Burmistrza Śmigla z dnia
08 lutego 2016 r.

Zestawienie złożonych ofert:
1. Oferta nr 1 – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Biegański, Wydorowo 27A, 64-030 Śmigiel
PAKIET III: Cena oferty – 35 154,00 zł 100,00 pktŚmigiel, 11.10.2017 r.


Zatwierdził:

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zamówienia do 30000 EURO
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Landzwojczak-Sadowska
Informację wprowadził: Anna Landzwojczak-Sadowska
Opublikowany dnia: 2017-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas