OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania – odpowiedzi na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Pytania – odpowiedzi na „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.14.2017.KA                                                                                  Śmigiel, 04.09.2017 r.

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Długoterminowy kredyt w wysokości 4.000.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu Gminy Śmigiel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

 

W dniu 31.08.2017 r. oraz 01.09.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania.  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania oraz uzupełniona dokumentacja zostaną zamieszczone na również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl
w zakładce Przetargi/Usługi.

 

PYTANIA – ODPOWIEDZI

 

Pytanie 1

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wys. 4,0 mln zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Śmigiel, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia
15.09.2017 r.  

 

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 2

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wys. 4,0 mln zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Śmigiel, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej.

 

Odpowiedź 2

Odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz materiały uzupełniające warunkujące prawidłową ocenę działalności ekonomiczno-finansowej jednostki samorządowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Usługi.

 

           BURMISTRZ ŚMIGLA

          /-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik - ZIP

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas