OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania-odpowiedzi 2 w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Śmiglu – ul. Batorego, ul. Szmalca, ul. Adelta”.

Pytania-odpowiedzi 2 w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Śmiglu – ul. Batorego, ul. Szmalca, ul. Adelta”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.12.2017.KA Śmigiel, 23.08.2017 r.


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Śmiglu – ul. Batorego, ul. Szmalca, ul. Adelta”.

W dniu 21.08.2017 r. wpłynął drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego Śmigla wniosek
o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.smigiel.pl w zakładce Przetargi/Roboty budowlane.

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Pytanie 1
W projekcie:
„Z przygotowanego przez ENEA Sp. z o.o. złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego
na dz. 1415/2 kablem YAKXS 4*70 mm2 zasilić proj. rozdzielnicę oświetlenia ulicznego (ROU) zlokalizowaną bezpośrednio przy złączu kablowo-pomiarowym.

W projekcie umieszczono informację o projektowanej szafie ROU – 4. W dołączonym przedmiarze brak pozycji dotyczącej szafy. Czy Wykonawca sam ma dodać punkt
do kosztorysu ofertowego czy Zamawiający umieści na stronie właściwy przedmiar?

Odpowiedź 1
Zamawiający zezwala Wykonawcom na uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 2
W przedmiarze Lp. 12:
„Złącza kablowe typu ZK1 400A”.

Proszę o zamieszczenie schematu złącza.

Odpowiedź 2
Wskazane w pkt 12 "ZK1 400A" powinno być opisane jako "ROU-4".Z up. Burmistrza Śmigla ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-08-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas