OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Sprostowanie omyłki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Starej Przysiece Pierwszej”.

Sprostowanie omyłki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Starej Przysiece Pierwszej”.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

WI.271.10.2017.KA Śmigiel, 11.07.2017 r.


Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Starej Przysiece Pierwszej”.

Zamawiający Gmina Śmigiel, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Część III – Opis przedmiotu zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Starej Przysiece Pierwszej”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót dla przedmiotowego zadania wystąpiła oczywista omyłka pisarska w pozycji nr 9 – nr STWiORB D.04.04.02 „Podbudowa
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. Zamiast Podbudowy zasadniczej
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 22 cm (tak jak jest na przekrojach
i w opisie) jest podana gr. 15 cm.

W związku z powyższym prawidłowa wartość dla podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wynosi 22 cm.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pozostaje niezmieniona.
Z up. Burmistrza Śmigla ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin JurgaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2017-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas