OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zmianie SIWZ dotyczy zam. pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie w trybie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zmianie SIWZ dotyczy zam. pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie w trybie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 23 czerwca 2016 r.


Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie w trybie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr ogłoszenia 74485 – 2016; data zamieszczenia 08.06.2016 r.)

Modyfikacja
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.Gmina Śmigiel, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie.


Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmianie podlega pkt 16 Kosztorysu ofertowego oraz Przedmiaru robót (załącznik CZĘŚCI III IDW) poprzez dodanie w mechanicznym ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm AC11S powierzchni 1530 m2 przeznaczonej na ścieżkę rowerową. Łączna powierzchnia wynosi 6069 m2.


Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:


Termin składania ofert: 29.06.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2016 r. godz. 10:15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas