OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

JRP.271.1.2016.MSz
Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 15 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) wyjaśniam:

PYTANIA
1. W związku z ogłoszonym przetargiem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko” prosimy o informację, który z podanych punktów pracy pompy jest prawidłowy.
W dokumentacji projektowej podany jest punkt pracy
Q = 4,57 l/s H = 52,3 m i moc 15 kW 16
Natomiast w STWiOR
Q = 4,10 l/s H = 19,7 m i moc 2,4 W
Ponadto zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza pompy z rozdrabniaczem.
2. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową inwestor pokryje koszty stałego nadzoru archeologicznego.
3. Proszę o informację czy kontrakt będzie rozliczany Ryczałtem, czy obmiarowo?
4. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów tłocznych metodą przewiertu sterowanego? Pozwoli to obniżyć koszty inwestycji poprzez brak konieczności wymiany gruntu oraz odtworzenia nawierzchni.
5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek nr 3 Przedstawiający projekt zagospodarowania terenu. W załączonej dokumentacji jest rysunek nr 2 i następnie rysunek nr 4.
6. Jaki jest zakres odtworzeni nawierzchni, jeżeli zajdzie taka potrzeba? Czy odtworzenia należy wykonywać:
a. Punktowo,
b. Do połowy,
c. Na całej szerokości jezdni,
Jeżeli b lub c, to na jakiej długości należy wykonać odtworzenie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Prawidłowy punkt pracy pomp to: Q = 4,57 l/s, H = 52,3 m i moc 15 kW. Zamawiający nie wymaga zamontowania pomp z rozdrabniaczem.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zgodnie z CZĘŚCIĄ I IDW ust. 21 pkt. 5 ppkt. k, koszt nadzoru archeologicznego pokrywa Wykonawca.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania rurociągów tłocznych metodą przewiertu sterowanego z wyłączeniem odcinka wskazanego w STWiORB tj. odcinek rurociągu tłocznego RTS-1 (w miejscu przejścia pod drogą na działce nr 1849, obręb Śmigiel) na długości 13,0 m.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Zamawiający jako załącznik do przedmiotowego pisma dołączy brakujący rysunek nr 3.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarządców dróg.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Śmigla
ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ Marcin Jurga

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas