OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzidzi - dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzidzi - dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 05 kwietnia 2016 r.
JRP.271.1.2016.MSz

Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 05 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
W nawiązaniu do zapisów punktu 16 IDW „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt. 3 „Zawartość oferty” podpunkt 1.a) w brzmieniu – oferent ma załączyć do oferty „Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną poprzez analogię dla kosztorysu inwestorskiego” proszę o zamieszczenie na stronach www Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót, powołując się na ww. zapis Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót. Zgodnie z pkt. 16.3.b) CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) SIWZ kosztorys ofertowy załączony do oferty przez Wykonawcę ma zostać opracowany metodą uproszczoną poprzez analagię dla kosztorysu inwestorskiego. Metoda i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały szczegółowo określone w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata AdamczakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas