OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do wykonania robót drogowych w Gminie Śmigiel w 2016 r.”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do wykonania robót drogowych w Gminie Śmigiel w 2016 r.”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do wykonania robót drogowych w Gminie Śmigiel w 2016 r.”

zamieszczone do dnia 18.11.2015 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 13.11.2015 r.
WI.271.4.2015.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup materiałów drogowych przeznaczonych do wykonania robót drogowych w Gminie Śmigiel w 2016 r.”

W dniu 12.11.2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:


I. PYTANIA - ODPOWIEDZI:

PYTANIA:

1. Prosimy określić właściwości i parametry jakościowe palet, które Zamawiający przekaże wykonawcy zamiennie za palety nie nadające się do powtórnego wykorzystania, na których otrzymał zakupiony towar.

2. Ponieważ cement hutniczy (siarczano-odporny) nie jest powszechnie stosowany do produkcji produktów, które są przedmiotem niniejszego zamówienia a wymóg jego zastosowania spowoduje wzrost ceny przedmiotowego zamówienia, co z punktu widzenia Gmin jest niekorzystnym, prosimy o podanie przyczyny takiego wymogu?

3. Prosimy wyjaśnić wymóg „powierzchnia kostek LUX” – co oznacza to sformułowanie i dodatkowo podać normę z której to oznaczenie wynika oraz jak w pytaniach poprzednich wyjaśnić celowość tego wymogu?

4. Czy pytając o Krawężnik uliczny najazdowy 15/30/100 popełniono błąd i chodzi o Krawężnik uliczny najazdowy 15/22/100?


ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Zamawiający przekaże wykonawcy zamiennie za palety nie nadające się do powtórnego wykorzystania palety odpowiadające właściwościom i parametrom jakościowym, na których wykonawca, z którym będzie podpisana umowa dostarczy zakupione materiały drogowe.

Ad. 2 Zgodnie z normą PN-EN 206 cementy hutnicze (siarczano-odporne) charakteryzują się podwyższoną odpornością na chemiczną agresję, a tym samym trwałością. Z uwagi na fakt występowania na rynku polskim producentów stosujących w/w rozwiązania (technologię produkcji) Zamawiający nałożył obowiązek stosowania tego rodzaju cementu.
Zgodnie z posiadaną wiedzą cena jednej tony cementu hutniczego jest niższa od ceny cementu portlandzkiego o tej samej klasie wytrzymałości, co nie potwierdza tezy o wyższej cenie produktu. Nadmieniam także, że cement hutniczy jest bardziej ekologiczny od pozostałych cementów.

Ad. 3 Powierzchnia kostek LUX – oznacza rodzaj powierzchni o dużej odporności na poślizgnięcie, spowodowanej przewagą kruszywa 1-3 w stosunku do frakcji piaskowej w wierzchniej warstwie betonowych prefabrykatów drogowych. Rozwiązanie to charakteryzuje się wyższą wartością współczynnika USRV (zgodnie z PN-EN 1338) w stosunku do tradycyjnych kostek i płytek brukowych.

Ad. 4 Nastąpiła pomyłka, dot. Krawężnika ulicznego najazdowego 15/22/100


II. Jednocześnie powołując się na art. 38 ust. 6 w/w ustawy Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2015 r. do godziny 09:00.
Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas