OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 3 - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 3 - Dotyczy zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 01 października 2015 r.
JRP.271.1.2015.MSz

Dotyczy przetargu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Bronikowo – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 01 października 2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE

W związku z zamiarem udziału w ww. przetargu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę, której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej – o długości min. 3,0 km?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzna warunek jako spełniony.

Z poważaniem
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas