OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

zamieszczone do dnia 11.03.2015 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 02.03.2015 r.
WI.271.2.2015.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej oraz Komunikacyjne Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Jednostek Podległych na lata 2015 - 2018”

W dniu 26.02.2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA:

1. Wnioskujemy o podanie liczby osób mających zostać objętymi ubezpieczeniem NNW członków OSP w formie bezimiennej (16 jednostki OSP, 16 Jednostek MDP - chłopcy, 16 jednostek MDP - dziewczyny )
2. Wnioskujemy o doprecyzowanie, ze chodzi jedynie o ubezpieczenie NNW członków OSP obejmujące jednorazowe odszkodowania, o których mowa wyłącznie w art. 26 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, tj:
Rodzaje odszkodowań:
- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku NNW.

ODPOWIEDZI:

1. Wnioskowana liczba osób objęta ubezpieczeniem NNW w formie bezimiennej (16 jednostek OSP, 16 jednostek MDP – chłopcy, 16 jednostek MDP dziewczyny) wynosi 320 osób.

2. Wyjaśniając sprawę zakresu ubezpieczenia w systemie imiennym podajemy, iż zakres ochrony musi być zgodny z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 ze zm.) w zakresie odszkodowań dotyczących członków OSP.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas