OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 2 do przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ściceków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Pytania i odpowiedzi 2 do przetargu „Kompleksowe zagospodarowanie ściceków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, 07 stycznia 2015 r.
JRP.271.5.2014.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 05 i 07 stycznia 2015 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. Na profilu (rys. 13) wykreślonych zostało 9 przyłączy natomiast w zestawieniu długości są one ujęte. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy przyłącza te należy ująć w kosztorysie ofertowym czy je wykreślić.
2. We wszystkich decyzjach Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie istnieje zapis mówiący o odbudowaniu nawierzchni w obrębie ingerencji na połowie szerokości jezdni aby przeniosło ruch KR3 lub KR2, natomiast w załączonej specyfikacji część III w zestawieniu robót drogowych jest zapis mówiący, że w-wa ścieralna grubości 5 cm należy wykonać na całej szerokości jezdni.

ODPOWIEDŹ

1. Na odcinku od studni S2 do S8 zostało wykreślonych 9 szt. przyłączy. Wykonanie tych elementów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Na przedmiotowym odcinku sieci należy jedynie wykonać zaprojektowane uzbrojenie (m.in.studnie, trójniki).
2. Wykonawca ma dokonać odbudowy nawierzchni zgodnie z wydanymi decyzjami. W wydanych decyzjach zarządcy wymagają odtworzenia na całej szerokości jak i na połowie szerokości jezdni. Jednakże warstwa ścieralna ma posiadać grubość nie mniejszą niż 5 cm.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2015-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas