OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt. „Remont zespołu pałacowego w Czaczu”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt. „Remont zespołu pałacowego w Czaczu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt. „Remont zespołu pałacowego w Czaczu”

zamieszczone do dnia 31.03.2014 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 20.03.2014 r.
WI.271.3.2014.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt. „Remont zespołu pałacowego w Czaczu”

W dniu 19.03.2014 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE:

Proszę o doprecyzowanie przedmiaru. W pkt. 56 podano informację, z której jednoznacznie wynika, że dostawa dachówki jest po stronie inwestora. W pkt. 57 dotyczącym montażu gąsiorów takiej informacji nie ma. Proszę o informację po której stronie jest dostawa gąsiorów.


ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ zapewnia dachówkę zakładkową firmy CREATON typ TITANIA w kolorze czerwonym. Wykonawca będzie zobowiązany do jej odbioru ze wskazanego miejsca (odległość do 5 km) zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 2 – Część II - projektu umowy.
Dostawa gąsiorów jest po stronie Wykonawcy - zgodnie z pkt 57 przedmiaru.Z poważaniem
Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2014-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas