OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytanie i odpowiedź 6 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Pytanie i odpowiedź 6 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 16 grudnia 2013 r.
JRP.271.5.2013.AP

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 13 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE
W związku z wymaganiem Zamawiającego dotyczącym załączenia do oferty Kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną poprzez analogię dla kosztorysu inwestorskiego, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego w/w przedmiaru robót w wersji edytowalnej ath.

ODPOWIEDŹ
Jeśli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, za wykonanie robót budowlanych, to zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy2, który stanowi: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
Zarówno specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, jak i dokumentacja projektowa jako integralna część SIWZ, opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z zapisami ustawy2. Przedmiar robót nie jest częścią ww. dokumentacji.
W przypadku ryczałtowej formy wynagrodzenia, za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W takiej sytuacji podstawą ustalenia ceny końcowej ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę (a nie Zamawiającego) w oparciu o projekt budowlany i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z zapisami SIWZ w części I IDW pkt. 15.3.1)b) złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, sprzętu i robocizny.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas