OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 3 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 3 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 10 grudnia 2013 r.
JRP.271.5.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 10 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowych o parametrach nie gorszych niż podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie studni betonowych, jeśli będą odpowiadały zapisom normy PN-EN 1917, zwłaszcza w elemencie dennym, gdzie jak podaje norma beton musi być zwarty i jednorodny także w kinecie?


ODPOWIEDŹ

1. i 2. Zamawiający zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dopuszcza studnie kanalizacyjne o średnicach DN 1000 – 1500 z kręgów betonowych oraz kręgów betonowych zbrojonych stalą AIII34GS jeśli wykonane są zgodnie z PN-EN 1917-2004, z betonu min. C35/45 o nasiąkliwości do 5% wg PN-EN 206-1; właz studni typu ciężkiego z pokrywą włazu wypełnioną betonem – 40 Mg; elementy studni są łączone na uszczelkę gumową; elementy studni powinny posiadać przejścia szczelne do połączeń z rurociągami; stopnie złazowe stalowe zabezpieczone powłoką z tworzywa sztucznego.
Zastosowane elementy budowy studni muszą spełniać wymagania zarządców dróg.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy1 proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas