OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 2 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 2 - Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 09 grudnia 2013 r.
JRP.271.5.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 05 i 09 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy wyjaśniam:

PYTANIE
1. W nawiązaniu do punktu 21.5.d SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ubezpieczenia CAR/EAR zawierającego Sekcję I (ubezpieczenie budowy) i Sekcję II (ubezpieczenie OC w zakresie deliktowym).
2. W nawiązaniu do zapisów par. 4.2.19 wzoru umów, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę ogólną OC wykonawcy w zakresie działalności odnawianą do czasu zakończenia umowy.
3. Jakie mają być przyjęte studnie do wyceny betonowe czy żelbetowe, na rysunkach i w opisie technicznym studnie są opisane jako betonowe, a w specyfikacji technicznej jest zdanie „Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalą AIII34GS.

ODPOWIEDŹ

1. i 2. Zamawiający na etapie badania oferty pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia [pkt. 10.1.5) IDW Część I oraz § 1 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składanie]. Po podpisaniu umowy obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawienie opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnego od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego robót (§ 4 ust. 2 pkt. 19 – IDW Cześć II).
Z kolei zapisy IDW Część I w pkt. 21.5.d sugerują jedynie Wykonawcy jakie koszty realizacji przedmiotu zamówienia powinny zostać zawarte w cenie oferty.
2. Należy przyjąć studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalą AIII34GS.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy1 proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas