OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE - Dotyczy Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

OGŁOSZENIE - Dotyczy Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Data publikacji: 12.08.2013
Termin składania ofert: 23.08.2013 godz 10.00

Śmigiel, dnia 12 sierpnia 2013 r.
JRP.7011.5.2013.MS

OGŁOSZENIE

Dotyczy Projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” realizowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z zamiarem rozpoczęcia prac nad kontraktem pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie” realizowanym w ramach ww. Projektu, Beneficjent zobowiązany jest umieścić na terenie prowadzonej inwestycji tablicę informacyjną przedstawiającą najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia. Beneficjentem projektu jest Gmina Śmigiel, natomiast podmiotem upoważnionym do ponoszenia kosztów Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Zgodnie z powyższym informuję, iż zainteresowani Wykonawcy mogą składać oferty na wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z:
• wytycznymi Unii Europejskiej „Załącznik nr 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko” (www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx)
• zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007 – 2013 (http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx)
• proponowanym układem graficznym tablicy (załącznik 1).

W skład usługi wchodzą:
1. Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach szerokość 3 m, wysokość 2 m (tak aby zachować proporcje z wytycznych) z paneli blaszanych ocynkowanych:
a) w technologii, która uniemożliwia wprowadzenie zmian w treści i szacie graficznej,
b) odpornej na warunki atmosferyczne, korozję.

2. Wykonanie ramy (stojaka) stalowej (ocynkowanej), mocującej tablicę do podłoża (gruntu) na wysokości 1,5 m mierząc od gruntu do dolnej krawędzi tablicy (wzór załącznik 2):
a) zapewniającej stabilność tablicy,
b) odpornej na korozję.

3. Montaż.
Ramę wraz z tablicą należy umocować w gruncie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż tablicy nie może być wykonany z zastosowaniem fundamentu betonowego.
W załączniku zamieszczono fotografie wcześniej zamontowanych tablic na terenie gminy (Załącznik 3).

4. Czas wykonania usługi – 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą

5. Ilość sztuk – 1 (tablica + rama)

Do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 4)
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
3. graficzne przedstawienie tablicy wraz z ramą umożliwiającą umocowanie w gruncie.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pok. nr 11 lub przesyłając na adres mailowy apurczynska@smigiel.pl, mszymanska@smigiel.pl w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 r., do godz. 1000.


W załączniku:
1. układ graficzny tablicy,
2. wzór stelaża umożliwiającego zamontowanie tablicy,
3. zdjęcia przedstawiające poprzednio zamontowane tablice,
4. oświadczenie wykonawcy,
5. wzór oferty,
6. logotyp ZWK Śmigiel Sp. z o.o.
7. logotyp Gmina Śmigiel
8. logotypy UE, POIiŚ
9. wzór umowy z wykonawcąZ poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor Snela

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas