OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 8 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 8 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 18 lipca 2013 r.
JRP.271.4.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 18 lipca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA
Czy posiadana przez Państwa licencja na oprogramowanie wizualizacyjne SCADA posiada wystarczającą rezerwę zmiennych na obsługę nowych urządzeń oraz czy licencja pozwala na dokonywanie zmian w aplikacji? Proszę podać jakiego producenta jest obecnie używana SCADA.
W PW TECHNOLOGIA (opis), parametry niektórych urządzeń technologicznych są opisane szczegółami konstrukcyjnymi urządzeń określonych firm np.: opis kraty grzebieniowej 1A1 str. 13, podobnie prasopłuczki, sitopiaskownika 1 B, piaskownika poziomo-wirowego 1B1. Uniemożliwia to zastosowanie urządzeń równoważnych i narusza Ustawę PZP w zakresie konkurencyjności. Prosimy o podanie istotnych szczegółów technicznych urządzeń technologicznych, chodzi głownie o parametry wydajnościowe i jakościowe, umożliwiające dobór urządzeń równoważnych, a nie szczegóły konstrukcyjne urządzeń konkretnego producenta.

ODPOWIEDŹ
Aktualnie użytkujemy system SCADA firmy PROGEA, wersja MOVICON 11.3. Licencja na 1024 bajty (SCADA Runtime PRO 1024 I/O bytes). Z uwagi na fakt, że do systemu włączone są inne obiekty, należy rozszerzyć licencję do 2048 I/O bytes.
Licencja jest typu RUNTIME.
Projektant w opisie technicznym w projekcie technologicznym branża technologia, instalacje wod-kan., ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni, jak i zarówno na rysunkach technicznych zawarł dane, które opisują szczegóły techniczne zastosowanych urządzeń technologicznych. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 1, 2 i 3 co umożliwia dokonanie wyceny robót przez Wykonawcę. O zastosowaniu rozwiązań równoważnych Zamawiający wypowiedział się w odpowiedziach wcześniejszych na zadane pytania (m.in. odpowiedzi nr 6).


Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
/-/ Wiesław ZbiorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas