OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 7 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 7 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 15 lipca 2013 r.
JRP.271.4.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 12 i 15 lipca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA

1. W dniu 21 czerwca 2013 r. na pytanie 5 dotyczące wyposażenia BHP i PPOŻ Zamawiający udzielił odpowiedzi: „ST-09 „Rozruch oczyszczalni ścieków” pkt.7.5. Wykonawca ma wyposażyć obiekt w sprzęt bhp i ppoż zgodnie z przepisami”. Zaznaczamy, że Wykonawca ma zakupić wyposażenie, natomiast nie ma obowiązku określenia niezbędnego wyposażenia w sprzęt bhp i ppoż – leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. Ustawa PZP jednoznacznie nakazuje wskazanie urządzeń i określenia ich parametrów. Prosimy jednoznacznie wskazać, o jakie wyposażenie chodzi, z podaniem ich ilości i parametrów technicznych.
2. Prosimy o potwierdzenie posiadania przez Zamawiającego kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, przy jednoczesnym potwierdzeniu zakresu prac Wykonawcy polegającym na montażu i uruchomieniu urządzenia.
3. Z uwagi na opisanie dostarczenia przyczepy niskopodłogowej na piasek jedynie w wykazie materiałów i urządzeń prosimy o potwierdzenie zapisu i określenie parametrów technicznych przyczepy.
4. Zgodnie z ST-06 „Technologia oczyszczalni ścieków – montaż urządzeń technologicznych” pkt. 5.4.9. Instalacja do odwadniania osadu ob.9, opisuje się „działanie prasy spowoduje, że uwodnienie osadu zostanie obniżone do W=80%. Jednocześnie w opisie urządzeń, jako urządzenie odwadniające wymienia się prasę taśmową.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający bezwzględnie będzie wymagała, aby uwodnienie osadu odprowadzanego z prasy wynosiło min. 80%. Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza montaż prasy komorowej?

ODPOWIEDŹ

1. Wykaz sprzętu jaki Wykonawca ma wyposażyć przebudowywaną oczyszczalnię:

SPRZĘT RATUNKOWY I OCHRONNY OCZYSZCZALNI

Na terenie oczyszczalni ścieków powinien być umieszczony sprzęt ratunkowy oraz ochronny co najmniej w następującym składzie:
1. koło ratunkowe z linką (rzutką); 5 szt.
2. pas szelkowy z linką; 2 szt.
3. hełmy ochronne; 4 szt.
4. lampy na baterie w technologii przeciwwybuchowej; 2 szt.
5. drabina strażacka aluminiowa dł. co najmniej 7,5 m; 1 szt.
6. okulary przeciwodpryskowe; 2 szt.
7. wykrywacz gazów; 1 szt.
8. lampa benzynowa wskaźnikowa kanałowa;2 szt.
SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY

Na terenie oczyszczalni ścieków powinien być umieszczony sprzęt P.POŻ. co najmniej w następującym składzie:
1. węże ppoż. 52; 4*20mb
2. redukcja ppoż. 75/52; 2szt.
3. prądownica 52; 2szt.
4. klucz do zasuw; 2szt.
5. koc gaśniczy z tkaniny szklanej; 2szt.
6. znaki ochrony ppoż. 1kpl.
7. gaśnica śniegowa; 2szt.
8. gaśnica proszkowa, 3szt.
Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na każdy dostarczony sprzęt Wykonawca musi przedstawić stosowne certyfikaty, deklaracje i atesty.
2. Wykonawca dokonuje montażu stacji zlewczej będącą w posiadaniu Zamawiającego. Do Wykonawcy należy demontaż, dostarczenie jej na budowę, montaż i podłączenie stacji zlewczej wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi. Pełen montaż stanowi przedmiot zamówienia.
3. Parametry techniczne dostarczanej przez Wykonawcę przyczepy:
Dane techniczne
Ładowność, t nie mniej niż 3,5
Masa przyczepy, kg nie więcej niż 1500
Minimalna moc ciągnika, kW/KM nie mniej niż 35/48
Powierzchnia ładowania, m2 nie mniej niż 6
Pojemność skrzyni podstawowej, m3 nie mniej niż 3
Pojemność skrzyni z nadstawkami, m3 nie mniej niż 5
Wymiary (bez nadstawek)
długość x szerokość x wysokość, mm nie więcej niż 4480 x 2235 x 1445
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej
długość x szerokość x wysokość, mm
wysokość z nadstawkami, mm
ok. 3110 x 2055 x 500
ok. 800
Rozmiar ogumienia przynajmniej 11,5/80-15,3 12PR
Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy
Wywrót trójstronny
Rodzaj nadwozia skrzyniowe
Prędkość jazdy, km/h co najmniej 20
Maksymalny nacisk dyszla na zaczep ciągnika, kN(kg) nie mniej niż 7
Wyposażenie standardowe nadstawki 300 mm

4. Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał osiągnięcia co najmniej 20 % suchej masy, czyli uwodnienie maksymalnie do 80 %. Zamawiający dopuszcza ewentualną zamianę na prasę komorową, pod warunkiem zachowania wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej dotyczących np. lokalizacji prasy w pomieszczeniu prasy, nieograniczania przestrzeni niezbędnej do bezpiecznej obsługi urządzenia, zapotrzebowania mocy itp.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
/-/ Wiesław ZbiorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas