OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 4 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 4 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 5 lipca 2013 r.
JRP.271.4.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniach 3 i 4 lipca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA

1. SIWZ przewiduje zastosowanie systemu napowietrzania bazującego na płytach napowietrzających, które oferowane są tylko przez jednego producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych elementów napowietrzających (np. dyfuzorów rurowych z membraną wykonaną z EPDM) spełniających wymagania technologiczne zawarte w SIWZ.
2. Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia punkt 8.2 Zamawiający wyznacza termin wykonania nowoprojektowanego reaktora zbiornika uśredniającego zespolonego SBR na 85 dni od momentu rozpoczęcia robót. Wymagany termin realizacji robót jest nierealny i stwarza niebezpieczeństwo nienależytego wykonania robót konstrukcyjnych i wykończeniowych. Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania robót do 150 dni.
3. Prosimy o odpowiedź na kogo ma być wystawione wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej: na Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64 – 030 Śmigiel czy Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel.

ODPOWIEDŹ

1. Tak, dopuszcza się zastosowanie dyfuzorów rurowych z membraną wykonaną z EPDM spełniających wymagania technologiczne zawarte w SIWZ.
2. Termin ten określa zakończenie robót konstrukcyjno – budowlanych, które muszą być zakończone w terminie 85 dni od dnia rozpoczęcia robót (pkt. 8.2 IDW). Zamawiający nie przedłuża terminu wykonania robót konstrukcyjno – budowlanych nowoprojektowanego reaktora zbiornika uśredniającego zespolonego SBR.
3. Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Hm. Zbigniewa Łukomskiego 19, 64 – 030 Śmigiel i Beneficjentem wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej jest przedmiotowy podmiot.Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
/-/ Wiesław Zbiorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas