OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zmiany SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Zmiany SIWZ do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 26 czerwca 2013 r.

JRP.271.4.2013.AP

                                                                                             

 

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

 

Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W części dotyczącej zestawienia liczby i rodzajów załączników do dokumentacji projektowo-budowlanej dodano Załącznik nr 13 – Projekt budowlany.

 

JEST

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

 

l.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.      

Załącznik nr 1

Projekt wykonawczy – konstrukcja

2.      

Załącznik nr 2

Projekt wykonawczy – remont budynków nr 9 i 11

3.      

Załącznik nr 3

Projekt wykonawczy – STWiORB

4.      

Załącznik nr 4

Projekt wykonawczy – AKPiA

5.      

Załącznik nr 5

Projekt wykonawczy – drogi

6.      

Załącznik nr 6

Projekt wykonawczy – elektryka

7.      

Załącznik nr 7

Projekt wykonawczy – technologia, instalacja wod-kan, ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni

8.      

Załącznik nr 8

Projekt wykonawczy – zasilenie energią elektryczną

9.      

Załącznik nr 9

Pozwolenie na budowę

10.  

Załącznik nr 10

Decyzja środowiskowa

11.  

Załącznik nr 11

Pozwolenie wodno prawne

12.  

Załącznik nr 12

Uzupełnienie projektu wykonawczego – AKPiA

 

 

POWINNO BYĆ

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki dokumentacji projektowo-budowlanej w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

 

 

l.p.

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

1.      

Załącznik nr 1

Projekt wykonawczy – konstrukcja

2.      

Załącznik nr 2

Projekt wykonawczy – remont budynków nr 9 i 11

3.      

Załącznik nr 3

Projekt wykonawczy – STWiORB

4.      

Załącznik nr 4

Projekt wykonawczy – AKPiA

5.      

Załącznik nr 5

Projekt wykonawczy – drogi

6.      

Załącznik nr 6

Projekt wykonawczy – elektryka

7.      

Załącznik nr 7

Projekt wykonawczy – technologia, instalacja wod-kan, ogrzewanie, wentylacja, sieci na terenie oczyszczalni

8.      

Załącznik nr 8

Projekt wykonawczy – zasilenie energią elektryczną

9.      

Załącznik nr 9

Pozwolenie na budowę

10.  

Załącznik nr 10

Decyzja środowiskowa

11.  

Załącznik nr 11

Pozwolenie wodno prawne

12.  

Załącznik nr 12

Uzupełnienie projektu wykonawczego – AKPiA

13.  

Załącznik nr 13

Projekt budowlany

 

 

                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                  PREZES ZARZĄDU

                                                                                  /-/ Wiesław Zbiorczyk

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 - PROJEKT BUDOWLANY - archiwum ZIP 61,6 MB
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas