OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie - ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 26 czerwca 2013 r.

JRP.271.4.2013.AP

 

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – ROBOTY BUDOWLANE”

 

W dniu 24 czerwca 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

 

PYTANIA

 

1.        W pozycji 125 przedmiaru budowlanego wyliczono 576 m2 okien. Wnosimy o korektę do ilości zgodnej z projektem.

2.        W załączonej na stronie Zamawiającego dokumentacji AKPiA brak jest rysunków od AP-19 do AP-39. Prosimy o załączenie ich na stronie Zamawiającego.

3.        Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego projektu budowlanego.

   

ODPOWIEDŹ

 

1.        W przedmiarze – Koszanowo roboty budowlane, w pozycji nr 125 popełniono błąd. Omyłkowo wpisano wartość 576,00 m2, prawidłowa wartość to 5,76 m2. Zamawiający zamieszcza stronę z poprawioną pozycją ww. przedmiaru robót do niniejszych odpowiedzi na pytania.

2.        Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki dokumentacji AKPiA o numerach od AP-19 do AP-39.

3.        Zamawiający zamieścił dokumentację wykonawczą oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako załączniki do opisu przedmiotu zamówienia, gdyż to one uzupełniają i uszczegóławiają projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt budowlany był dokumentem na podstawie, którego Zamawiający otrzymał decyzje pozwolenia na budowę (załącznik nr 9).

Zamawiający załącza projekt budowlany jako załącznik nr 13 do CZĘŚCI III Opis Przedmiotu Zamówienia – zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonawca  może zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacjach projektowych i wskazane przez projektanta na rysunkach projektu technicznego, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz w Specyfikacjach technicznych.

 

                                                                                  

 

 

                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                              PREZES ZARZĄDU

                                                                                              /-/ Wiesław Zbiorczyk

 

PRZEDMIAR ROBÓT DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ŚMIGIEL” W KOSZANOWIE

RYSUNKI DOKUMENTACJI AKPiA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „ŚMIGIEL” W KOSZANOWIE - archiwum ZIP 2,2 MB
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas