OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – INSPEKTOR NADZORU”

Pytanie i odpowiedź - dotyczy przetargu pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – INSPEKTOR NADZORU”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 7 lutego 2013 r.
JRP.271.3.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Koszanowie – INSPEKTOR NADZORU”

W dniu 7 lutego 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIE

Czy ofertę mogę złożyć sam (konkretnie branża elektryczna) czyli nie wspólnie ze wszystkimi innymi branżystami w tzw. Konsorcjum?

ODPOWIEDŹ

Złożona oferta musi spełniać warunek o dysponowaniu przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich trzech specjalnościach tj.
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ofertę może złożyć np. jeden Wykonawca (m in. podmiot zbiorowy, spółka, osoba fizyczna) jednakże z zastrzeżeniem, iż będzie spełniał wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas