OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 1 lutego 2013 r.
JRP.271.1.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 29 stycznia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA

1. Czy płyty najazdowe na nowych i istniejących studniach mają być wykonane z betonu (część III – opis przedmiotu zamówienia) czy żelbetowe (opis techniczny)?
2. Droga powiatowa 3902P na odcinku dz. nr 144 – dz. nr 236 posiada nawierzchnię dla kategorii ruchu KR2. Konstrukcja nawierzchni po wykopach biegnących w jezdni ma odpowiadać kategorii KR3. W związku z tym ułożenie 5 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości należy traktować jako wzmocnienie istniejącej nawierzchni. Czy Zamawiający posiada badania ugięć istniejącej nawierzchni w celu zapewnienia, że 5 cm warstwy ścieralnej jest wystarczające do wzmocnienia nawierzchni jezdni z kategorii KR2 do kategorii KR3?
3. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie uskoku rzędu 5 cm powstałego po ułożeniu w-wy ścieralnej na wysokości zatoki autobusowej? Czy należy całą powierzchnię zatoki i ewentualnie chodniki przebudować?
4. Czy wybór konstrukcji nawierzchni do odtworzenia na drodze powiatowej jest dowolny (tak aby spełniał kryteria kategorii ruchu KR3)?
5. Czy mapka inwentaryzacyjna ma być sporządzona osobno dla sieci (dwa egzemplarze) i osobno dla przyłączy (dwa egzemplarze) czy można przedstawić inwentaryzację dla sieci i przyłączy na jednej mapce (w dwóch egzemplarzach)?

ODPOWIEDZI

1. Płyty najazdowe na nowych i istniejących studniach mają być zbrojone czyli żelbetowe.
2. Droga powiatowa 3902P na odcinku od dz. nr 144 do dz. nr 236 posiada nawierzchnię dla kategorii ruchu KR 3 i taką konstrukcję ma posiadać po odtworzeniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia uskoku na zatoce autobusowej po ułożeniu warstwy ścieralnej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty ułożenie warstwy ścieralnej również na zatoce autobusowej. Nie przewiduje się przebudowy chodnika.
4. Wybór konstrukcji nawierzchni do odtworzenia na drodze powiatowej jest dowolny, ale musi spełniać kryteria kategorii ruchu KR 3.
5. Wykonawca przekłada mapę inwentaryzacyjną (dwa egzemplarze) z naniesioną główną siecią wraz z „odcinkami sieci” (patrz definicja pkt. 2.13 Część I IDW) o średnicy Ø160 mm, zakończonymi studzienką rewizyjną przed granicą posesji.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor Snela

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas