OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 24 stycznia 2013 r.
JRP.271.1.2013.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Spławie – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 23 stycznia 2013 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

PYTANIA

1. Czy inwentaryzacja geodezyjna leży po stronie Wykonawcy?
2. Czy przyłącze energetyczne ze słupa do skrzynki przy przepompowniach należy do obowiązków Wykonawcy?
3. Czy projekt organizacji ruchu należy uwzględnić w wycenie?
4. Czy inspekcja TV również dotyczy przyłączy?
5. Czy zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w wycenie?

ODPOWIEDZI

1. Tak, patrz Część I IDW – pkt 20.5.j.
2. Tak, patrz dokumentacja projektowa – opis techniczny.
3. Tak, patrz Część I IDW – pkt 20.5.b.
4. Na „odcinkach sieci” (patrz definicja pkt. 2.13 Część I IDW) o średnicy Ø160 mm Wykonawca nie wykonuje inspekcji TV.
5. Tak, patrz Część I IDW – pkt 20.5.b.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2013-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas