OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Ogłoszenie o zmianie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Ogłoszenie o zmianie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Numer ogłoszenia: 511026 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 498956 - 2012 data 10.12.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax. 065 5189823.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach: a) zmiany grupy taryfowej oraz wyłączenia lub włączenia dodatkowych obiektów poboru energii elektrycznej, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) zmiany terminu rozpoczęcia świadczenia dostaw energii, w sytuacji utrudnień w przeprowadzeniu przez wykonawcę procedury związanej z rozwiązaniem umów kompleksowych obejmujących sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucyjnych, d) zmiany ilości zamawianych dostaw energii; ilość zamawianych dostaw zależna będzie od potrzeb Zamawiającego. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacjach: a) zmiany grupy taryfowej oraz wyłączenia lub włączenia dodatkowych obiektów poboru energii elektrycznej, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiany ustawowej wysokosci podatku akcyzowego; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) zmiany terminu rozpoczęcia świadczenia dostaw energii, w sytuacji utrudnień w przeprowadzeniu przez wykonawcę procedury związanej z rozwiązaniem umów kompleksowych obejmujących sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucyjnych, d) zmiany ilości zamawianych dostaw energii; ilość zamawianych dostaw zależna będzie od potrzeb Zamawiającego. Powyższa sytuacja nie będzie podstawą roszczeń ze strony wykonawcy..
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas