OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla

Data publikacji: 18.09.2012
Termin składania ofert: 28.09.2012

Numer ogłoszenia: 352764 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338040 - 2012 data 10.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax. 065 5189823.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek o wadze do 50 g i powyżej 50 g; ich ewentualnych zwrotów oraz realizowanie przekazów pocztowych - zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, Śmigiel w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i zagranicą przesyłek o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów - zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.U z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 1. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 1) nazw, adresów oraz godzin dostarczania przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian w strukturze Zamawiającego lub wykonawcy, 2) w stosunku do osób - zmiany osób reprezentujących na skutek zmian organizacyjnych, 3) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w Formularzach cenowych (stanowiących załączniki nr 2a i 2b do umowy) nie ulegną zmianie, 4) zmiany ilości świadczonych usług, 5) świadczenia usług pocztowych nie ujętych w Formularzach cenowych (załączniki 2a i 2b do umowy), a objętych cennikiem usług pocztowych wykonawcy. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 1) nazw, adresów oraz godzin dostarczania przesyłek, jeżeli będą one wynikać ze zmian w strukturze Zamawiającego lub wykonawcy, 2) w stosunku do osób - zmiany osób reprezentujących na skutek zmian organizacyjnych, 3) w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe netto wskazane w Formularzach cenowych (stanowiących załączniki nr 2a i 2b do umowy) nie ulegną zmianie. Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo pocztowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych cen pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę, 4) zmiany ilości świadczonych usług, 5) świadczenia usług pocztowych nie ujętych w Formularzach cenowych (załączniki 2a i 2b do umowy), a objętych cennikiem usług pocztowych wykonawcy. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 24.09.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.
W ogłoszeniu powinno być: 28.09.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 3.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas