OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w m. Bielawy od km 0+000 do km 0+800 o długości 800 m

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w m. Bielawy od km 0+000 do km 0+800 o długości 800 m

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w m. Bielawy od km 0+000 do km 0+800 o długości 800 m”
zamieszczone do dnia 18.06.2012 r.

========================================================
Śmigiel, dnia 11.06.2012 r.
WI.271.6.2012.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w m. Bielawy od km 0+000 do km 0+800 o długości 800 m”

W dniu 06.06.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE:

• Warstwa ścieralna, ST D.05.03.05 – Przedstawione w ST D.05.03.05 wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość zaprojektowania oraz badań i kontroli mieszanki na warstwę ścieralną zgodnie z normą PN-EN 13108-1 (AC) oraz PN-EN 13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do „Wymagań Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010” i „Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”. Zastosowanie wyżej wymienionych norm pozwoli wydanie deklaracji zgodności na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

ODPOWIEDŹ:

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego - stanowiące CZĘŚĆ III SIWZ, z uwagi na wycofanie normy PN-S-96025 zostają zmienione. Z uwagi na powyższą okoliczność Zamawiający zamienia cytowane wyżej Specyfikacje na prawidłowe. Prawidłowe Specyfikacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.Kierownik Wydziału Infrastruktury
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas