OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt.„Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu”

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt.„Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pt. „Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu”
zamieszczone do dnia 03.04.2012 r.

========================================================
Śmigiel, dnia 27.03.2012 r.
WI.271.1.2012.BP


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt. „Przebudowa świetlic w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu”

W dniu 27.03.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE:

• Czy Zamawiający przewiduje rozliczanie częściowe za wykonane prace czy tylko tak jak jest zapisane w umowie § 6 pkt 5 i 6 tj. 30 dni po odbiorze całości robót?


ODPOWIEDŹ:

• Zamawiający dla każdego z PAKIETÓW dokona odbioru końcowego oddzielnie. Płatności zgodnie z zapisami § 6 pkt 6 będą realizowane w terminach do 30 dni dla każdego PAKIETU oddzielnie.
Przedstawiona wyżej sytuacja dotyczy wykonawców, z którymi będzie podpisana
umowa na jeden z PAKIETÓW jak również na dwa PAKIETY łącznie.Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas