OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania pn. Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

zamieszczone do dnia 22.02.2012 r.

=============================================================

Śmigiel, dnia 20.02.2012 r.
WI.271.2.2012.BP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Śmigiel”

W dniu 17.02.2012 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


PYTANIE:

1. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300.000,00 zł dla infrastruktury kolejowej – drogi, mosty, przepusty kolejowe, perony, rampy przeładunkowe itp. w ubezpieczeniu budowli.

ODPOWIEDŹ:

W nawiązaniu do zapytania informujemy, że w zakresie 1.1.1 ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, wyrażamy zgodę na przyjęcie systemu ubezpieczenia na I ryzyko, na SU 300.000 pln, lecz wyłącznie dla następujących rodzajów budowli:
• Infrastruktury kolejowej typu: drogi szynowe, mosty, przepusty kolejowe, perony, rampy przeładunkowe
• dróg i infrastruktury drogowej oraz
• rurociągów i linii napowietrznych


Z poważaniem
Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna Pella
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas