OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Ogłoszenie - wykonanie tablic informacyjnych dot. zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Ogłoszenie - wykonanie tablic informacyjnych dot. zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”

Data publikacji: 10.02.2012
Termin składania ofert: 16.02.2012 r. do godz. 10.00

Śmigiel, dnia 10 lutego 2012 r.
JRP.7011.1.2012.MS

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem rozpoczęcia kolejnych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel” Beneficjent zobowiązany jest umieścić na terenie wykonywanych prac tablice przedstawiające najważniejsze informacje dotyczące projektu. Zainteresowani Wykonawcy składają ofertę na wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej „Załącznik nr 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko” (www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx) i układem graficznym przedstawionym na dołączonym załączniku (wzór).
W skład usługi wchodzą:
1. Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach szerokość 3 m, wysokość 2 m (tak aby zachować proporcje z wytycznych):
a) w technologii, która uniemożliwia wprowadzenie zmian w treści i szacie graficznej,
b) odpornej na warunki atmosferyczne, korozję.
2. Wykonanie ramy (stojaka) mocującej tablicę do podłoża (gruntu) na wysokości 1,5 m mierząc od gruntu do dolnej krawędzi tablicy:
a) zapewniającej stabilność tablicy,
b) odpornej na korozję.
3. Montaż.
Ramę wraz z tablicą należy umocować w gruncie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Sposób montażu musi umożliwiać, po ukończeniu zadania zdemontowanie i ponowne zamontowanie tablicy w innej lokalizacji.
4. Czas wykonania usługi – 10 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego o konieczności zamontowania tablic.
5. Ilość sztuk – 2 (tablica + rama)
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel lub przesyłając na adres mailowy apurczynska@smigiel.pl, mszymanska@smigiel.pl w terminie do dnia 16 lutego 2012 r., do godz. 1000.

Do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
4. Graficzne przedstawienie tablicy wraz z ramą umożliwiającą umocowanie w gruncie,


Z poważaniem,
KIEROWNIK
Jednostka Realizująca Projekt
/-/Agnieszka Purczyńska

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas