OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Zmiana do ogłoszenia pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – INSPEKTOR NADZORU

Zmiana do ogłoszenia pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – INSPEKTOR NADZORU

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 26 stycznia 2012 r.
JRP.271.3.2011.AP


Dotyczy: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – INSPEKTOR NADZORU

Powołując się na art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
pkt. 12 ust. 1

JEST

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
a) PAKIET I – Nowa Wieś – Śmigiel – 10.000 PLN
b) PAKIET II – Stara Przysieka Druga – 2.500 PLN
c) PAKIET III – Robaczyn – 5.000 PLN

POWINNO BYĆ

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
d) PAKIET I – Nowa Wieś – Śmigiel – 2.400 PLN
e) PAKIET II – Stara Przysieka Druga – 600 PLN
f) PAKIET III – Robaczyn – 1.100 PLN

pkt. 16 ust.1

JEST

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 11 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 31.01.2012 r. do godz. 10:00


POWINNO BYĆ

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 11 w nieprzekraczalnym terminie:do dnia 06.02.2012 r. do godz. 10:00


pkt. 17

JEST

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 14

do dnia 31.01.2012 r. do godz. 10:15


POWINNO BYĆ

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 14

do dnia 06.02.2012 r. do godz. 10:15


Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor Snela


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas