OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - do zadania pn. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - do zadania pn. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Śmigla”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Numer ogłoszenia: 11896 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3067 - 2012 data 04.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, tel. 065 5180003, fax. 065 5189823.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III, 3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające na zorganizowaniu i administrowaniu SPP o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300 z wykorzystaniem parkomatów przez okres ciągły minimum 12-tu miesięcy. W przypadku wykonywania w/w usługi czasookres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniali go łącznie (suma wymagań określonych przez Zamawiającego w tym zakresie dotyczy ilości miejsc parkingowych, nie dotyczy okresu usługi.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie polegające na zorganizowaniu i administrowaniu SPP z wykorzystaniem parkomatów, lub administrowania parkingami płatnymi, pobierając opłaty przy pomocy automatów parkingowych o liczbie miejsc parkingowych nie mniejszej niż 300 przez okres ciągły minimum 12-tu miesięcy. W przypadku wykonywania w/w usług czasookres częściowego jej wykonania przed upływem terminu składania ofert musi być nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniali go łącznie (suma wymagań określonych przez Zamawiającego w tym zakresie dotyczy ilości miejsc parkingowych, nie dotyczy okresu usługi.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas