OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - roboty budowlane.

Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel - roboty budowlane.

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 10 stycznia 2012 r.
JRP.271.2.2011.APDotyczy: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE

Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, dokonuję zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Część II – WZÓR UMOWY
§ 9 ust. 3 pkt 5

JEST

Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

POWINNO BYĆ

Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.


Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Wiktor Snela


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas