OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 28 grudnia 2011 r.
JRP.271.2.2011.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 28 grudnia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

Zamawiający w dniu 22 grudnia udzielił odpowiedzi, że „(…) podstawą ustalenia ceny końcowej ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę (a nie Zamawiającego) w oparciu o projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (…)”. Co w przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub dodatkowych nie wynikających z dokumentacji lub zakres prac będzie większy niż przewiduje dokumentacja?


ODPOWIEDŹ

Na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przewidzenia czy roboty zamienne wystąpią i jaki będzie ich zakres. Jednakże w przypadku konieczności wystąpienia ww. prac, Zamawiający wynegocjuje z Wykonawcą robót podstawowych, z którym została podpisana umowa, wysokość kosztów, jakie mogą zostać poniesione podczas wykonywania robót zamiennych. Ponadto zostanie wykonana na tą okoliczność (o ile zaistnieje taka potrzeba) dokumentacja projektowa potrzebna do przeprowadzenia przedmiotowych prac.
Zgodnie z zapisami SIWZ, przedstawione przez Wykonawcę w ofercie wynagrodzenie to wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym jest ono niezmienne w toku realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentacji projektowej, także tych dodatkowych, za ustaloną kwotę podaną w ofercie.
Zgodnie z pkt. 6 SIWZ Zamawiający przewiduje jednakże, możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie przypadającym na każdy PAKIET oddzielnie.


Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas