OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Pytania i odpowiedzi - dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _

Śmigiel, dnia 27 grudnia 2011 r.
JRP.271.2.2011.AP

Dotyczy przetargu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel – ROBOTY BUDOWLANE”

W dniu 27 grudnia 2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na w/w zadanie, zgodnie z pkt. 26 SIWZ – IDW, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów pkt. 15.3.2) SIWZ – IDW, z których wynika, że Wykonawca powinien złożyć oferty przetargowe dla każdego pakietu oddzielnie („Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy PAKIET oddzielnie, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena”). Niniejsze pytanie wynika z faktu, iż naszym zdaniem w SIWZ występują niezgodności – np. pkt 15.3.4) SIWZ – IDW wskazuje na to, że Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę, w której znajdują się formularze ofertowe dla każdego pakietu osobno (Wykonawca, który składa ofertę na więcej PAKIETÓW niż jeden, załącza do oferty, o której mowa w ust. 10 – w jednym egzemplarzu).


ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 15.3.2) oraz 15.3.4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jeden PAKIET, jak również na dwa lub wszystkie trzy PAKIETY. Jednakże przy składaniu oferty na więcej niż jeden PAKIET Wykonawca, załącza do oferty dokumenty o których mowa w ust. 10 w jednym egzemplarzu.
Zamawiający dodatkowo przypomina, iż warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 9 SIWZ - w przypadku składania ofert na więcej niż jeden PAKIET podlegają sumowaniu.

Z poważaniem,
BURMISTRZ ŚMIGLA
Wiktor SnelaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas