OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pytania i odpowiedzi 3 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Pytania i odpowiedzi 3 w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

Data publikacji: _
Termin składania ofert: _


Pytania i odpowiedzi w sprawie treści SIWZ do zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

zamieszczone do dnia 10.10.2011 r.


========================================================

Śmigiel, dnia 06.10.2011 r.
WI.271.7.2011.BP


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Udzielenie i obsługa dlugoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”

W dniu 05.10.2011 r. do Urzędu Miejskiego Śmigla wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:


Pytania:

1. Na jaki dzień dla potrzeb obliczenia ceny kredytu należy przyjąć termin uruchomienia jednorazowej transzy kredytu?

2. Dotyczy: SIWZ pkt 19 ppkt 6
Co należy rozumieć pod pojęciem zmiany ceny kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu? Czy w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Gmina będzie wnioskowała o zmianę marży banku?

3. Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści Załącznika nr 4: Oferta Wykonawcy
Zapis o treści pkt 6 „Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż w załączonym projekcie umowy; w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego”.
zastąpić zapisem o treści: „Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty
podpiszę umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy; w
terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego”.

4. W związku z tym, że w treści SIWZ pkt 19 ppkt 5 znajduje się postanowienie następującej treści:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji projektu umowy przedstawionego przez Wykonawcę poprzez przedstawienie własnych propozycji”
a) czy każda propozycja Zamawiającego w zakresie modyfikacji Umowy wymaga zaakceptowania przez Wykonawcę, by stała się wiążącym postanowieniem Umowy,
b) czy złożona przez Zamawiającego propozycja modyfikacji jest automatycznie wiążąca dla wykonania i nie wymaga jego akceptacji.

Odpowiedzi :

Ad. 1. Dla potrzeb obliczenia ceny kredytu należy przyjąć datę 24.10.2011 r. jako termin
uruchomienia jednorazowej transzy kredytu.

Ad.2. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmieni się cena kredytu w odniesieniu do
odsetek, natomiast Gmina nie będzie wnioskowała o zmianę marży banku.

Ad. 3. Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Załączniku nr 4 „Oferta
Wykonawcy”.

Ad. 4. Zastrzeżona przez Zamawiającego w SIWZ ewentualna modyfikacja projektu umowy
oznacza, że będzie ona dokonana za obustronnym porozumieniem stron podpisujących
umowę. Nie będzie to działanie jednostronne Zamawiającego.
Z poważaniem

Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
/-/ Blandyna PellaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2011-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas